DanceMaster PL
Loading...

Ta strona korzysta z plików cookies

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny internetowej, udostępniamy naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. Partnerzy mogą łączyć te dane z innymi informacjami, które im przekazałeś lub uzyskałeś w wyniku korzystania przez Ciebie z ich usług. Więcej informacji na temat plików cookie, praw użytkownika i prawa do wycofania zgody znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Prywatność GDPR

Szanowni klienci, subskrybenci wiadomości, odwiedzający stronę internetową, kontaktując się z nami, zbierane są dane osobowe, które nam powierzasz, a my jesteśmy odpowiedzialni za ochronę i bezpieczeństwo tych danych. W związku z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) pragniemy zapoznać Cię z zasadami gromadzenia danych oraz z Twoimi prawami, na których opiera się to zbieranie.

Menedżer danych

DanceMaster, s.r.o., Sokolovská 10, Košice, IČ: 47210281, DIČ: 2024105160, Republika Słowacka, która obsługuje tę stronę internetową www.dancemaster.pl. Twoje dane osobowe przetwarzane są jako administrator tj. ustalamy, w jaki sposób i w jakim celu dane osobowe będą przetwarzane, dodatkowo określamy okres ich gromadzenia oraz wybieramy innych procesorów, którzy pomagają nam w przetwarzaniu.
Kontakt: W przypadku niejasności prosimy o kontakt e-mail: info@dancemaster.pl

Oświadczenie

Oświadczamy, że jako administrator Twoich danych osobowych spełniamy wszelkie obowiązki prawne wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę o ochronie danych osobowych oraz GDPR (RODO) oraz że:
• Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie ważnej przyczyny prawnej, w szczególności prawnie uzasadnionego interesu, realizacji umowy, obowiązków prawnych lub wyrażonej zgody
• zgodnie z art. 13 GDPR (RODO) obowiązek informacyjny spełniamy jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych,
• wspieramy i umożliwiamy realizację Twoich praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i GDPR (RODO).

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji następujących celów:
• świadczenie usług, realizacja umowy
Twoje dane osobowe w zakresie: e-mail, telefonu kontaktowego, adresu dostawy są niezbędne do wykonania umowy (np. informacja o wysłaniu zamówienia, terminie i miejscu dostarczenia towaru itp.).
• Księgowość
Twoje dane osobowe (dane do faktury naszego klienta) są nam bezwzględnie potrzebne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z wystawianiem i ewidencjonowaniem dokumentów podatkowych.
• marketing – wysyłka newsletterów
Twoje dane osobowe (adres e-mail i imię), płeć, które będą pojawiać się w wiadomości e-mail oraz gdy jest ona najczęściej wykorzystywana w celach marketingowych – wysyłanie ogłoszeń handlowych. Jeśli jesteś naszym klientem, robimy to z uzasadnionego interesu, ponieważ rozsądnie zakładamy, że jesteś zainteresowany naszymi aktualnościami, dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji.
Jeśli nie jest on naszym klientem, będziemy przesyłać Ci wiadomości wyłącznie za Twoją zgodą, do czasu rezygnacji z subskrypcji. W obu przypadkach możesz anulować tę rezygnację, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji w każdym wysłanym e-mailu.
• zaawansowany marketing oparty na zgodzie
Na podstawie Twojej zgody i tylko za Twoją zgodą możemy także przesyłać inspirujące oferty lub wykorzystywać adresy e-mail, np.: do remarketingu i reklam ukierunkowanych na Facebooku, dopóki sam nie zrezygnujesz. Twoja zgoda może oczywiście zostać w każdej chwili odwołana za pośrednictwem naszych danych kontaktowych.
• dokumentacja fotograficzna, referencje, prezentacja, warsztaty
Za Twoją zgodą możemy wykorzystywać Twoje zdjęcia, referencje, opinie itp. i dopóki sam się nie odwołasz.
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez cały okres, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania lub w określonych przypadkach nie postanowiliśmy inaczej.

Cookies

Kiedy przeglądasz naszą stronę internetową, rejestrujemy Twój adres IP, czas przebywania na stronie i skąd pochodzisz. Używamy plików cookie do pomiaru ruchu w witrynie i dostosowywania wyświetleń witryny, dlatego oferujemy Ci jeszcze lepsze usługi.
Pliki cookie dotyczące reklam ukierunkowanych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody.
Naszą stronę internetową można przeglądać także w trybie, który nie pozwala na zbieranie danych osobowych. Możesz wyłączyć obsługę plików cookies na swoim komputerze. Jednakże ograniczysz ogólną funkcjonalność naszej strony internetowej. Pod tymi linkami można znaleźć informacje na temat ograniczeń dotyczących plików cookies.
Chrom
Firefoksa
Internet Explorera
Android
iPhone'a i iPada

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Chronimy dane osobowe w maksymalnym możliwym zakresie, korzystając z nowoczesnych technologii. Stosujemy i utrzymujemy wszelkie możliwe (obecnie znane) środki techniczne i organizacyjne, które zapobiegają niewłaściwemu wykorzystaniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu Twoich danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Dostęp do Twoich danych osobowych mają nasi pracownicy i współpracownicy. W celu zabezpieczenia niektórych operacji przetwarzania, których sami nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć, będziemy korzystać z usług i aplikacji podmiotów przetwarzających, które spełniają takie same wymogi ochrony danych jak my. Są to następujący dostawcy:
• ActiveCampaign - aplikacja do komunikacji e-mailowej i obsługi klienta
• Smartsupp – aplikacja do czatowania z obsługą klienta
• Trust Pay - bramka płatnicza
• Facebook – piksel FB
• Google – Google Analytics i AdWords
• Lista – kliknij
• Fortys s.r.o. – firma księgowa
Jeśli w przyszłości zostanie podjęta decyzja o korzystaniu z innych aplikacji lub procesorów, w takim przypadku będziemy stawiać takie same wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości przetwarzania, jak wobec siebie.

Sprzedaż danych poza Unię Europejską

Dane przetwarzane są wyłącznie na terenie Unii Europejskiej lub w krajach zapewniających odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Prawa w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Ci kilka praw w związku z ochroną danych osobowych. Jeśli zdecydujesz się na którekolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@dancemaster.cz
Masz prawo do informacji, które już zawiera niniejsza strona informacyjna z zasadami przetwarzania danych osobowych.
Dzięki prawu dostępu możesz w każdej chwili poprosić nas o wykazanie Ci w ciągu 14 dni, jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego.
Jeżeli dokonasz zmian lub stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieaktualne lub niekompletne, masz prawo do ich uzupełnienia i zmiany.
Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane nieprawidłowe, uważasz, że przetwarzamy je bez upoważnienia, ale nie chcesz, aby wszystkie dane zostały usunięte lub jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania.
Możesz ograniczyć zakres danych osobowych lub cele przetwarzania. (Np. rezygnacja z newslettera ogranicza cel przetwarzania, jakim jest wysyłanie powiadomień handlowych.)
Prawo do przenoszenia
Jeśli chcesz odebrać swoje dane osobowe i przekazać je innym osobom. Przekazane Państwu informacje zostaną dostarczone w formie nadającej się do odczytu maszynowego w terminie co najmniej 30 dni.

Prawo do usunięcia (do bycia zapomnianym)

Twoim drugim prawem jest prawo do usunięcia danych. W takim wypadku w ciągu 30 dni usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe z naszego systemu oraz z systemu wszystkich podprocesorów oraz z kopii zapasowych.
W niektórych przypadkach ciąży na nas obowiązek prawny, np.: wystawione dokumenty podatkowe należy zarejestrować w terminie określonym przepisami prawa. W takim przypadku wszystkie dane osobowe, które nie są objęte innym prawem, zostaną usunięte. O zakończeniu usuwania poinformujemy Cię e-mailem.
Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeśli uważasz, że nie pozyskujemy Twoich danych zgodnie z prawem, masz prawo w każdej chwili zwrócić się ze swoim żądaniem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prosimy, jeśli to możliwe, o wcześniejsze poinformowanie nas o tym podejrzeniu, abyśmy mogli skorygować ewentualny błąd.
Rezygnacja z subskrypcji wiadomości i ogłoszeń handlowych
Wysyłamy Ci inspirujące e-maile, artykuły lub produkty i usługi w oparciu o nasz uzasadniony interes.
Jeśli nie jesteś naszym klientem, wysyłamy je wyłącznie na podstawie Twojej zgody. W obu przypadkach możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili, naciskając przycisk rezygnacji w każdym wysłanym e-mailu.
Cisza
Naszych pracowników i współpracowników, którzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe, obowiązuje zasada poufności danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa, których publikacja zagraża ochronie danych osobowych. Zakaz ujawniania informacji obowiązuje także po zakończeniu stosunków umownych z nami. Bez Twojej zgody Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione żadnym innym podmiotom trzecim.
W trosce o uczciwość naszych relacji biznesowych, chciałbyś zapoznać się z naszym regulaminem, który znajdziesz tutaj.Blog

Instagram